Manufacturing togetherness

Vi strävar ständigt efter att minska miljöbelastningen från vår verksamhet. Vi väljer alltid förnyelsebara material och råvaror för att minimera verksamhetens miljöbelastning då alternativ finns. Självklart levereras all vår mat med transportfirmor som har ett aktivt miljötänk- och arbete.

Vi försöker alltid minska mängden osorterat avfall, detta gör vi genom materialåtervinning- minimering och förbrukning av så miljövänligt engångsmaterial  som möjligt, samt att göra kunden uppmärksam på de negativa miljöföljderna av att ständigt lämna mat.

Vi jobbar ständigt och uppdaterat med vår egenkontroll av verksamheterna, detta för att minimera riskerna för påverkan på miljön och människors hälsa.

Kontakt

booking@thecompany.se

033-12 52 50

    Till toppen