Manufacturing togetherness

Vi strävar efter att ständigt minska miljöbelastningen från vår verksamhet.
Vi väljer alltid förnyelsebara material och råvaror för att minimera verksamhetens miljöbelastning
då de alternativen ges. Självklart levereras all vår mat med transportfirmor som även dom har ett
aktivt miljötänk och miljöarbete!

Vi försöker alltid minska mängden osorterat avfall, detta gör vi genom material-
återvinning, materialminimering och förbrukning av så miljövänligt engångsmaterial
som möjligt, samt att göra kunden uppmärksam på de negativa miljöföljderna av
att ständigt lämna mat.

Vi ökar mängden KRAV, och certifierade och ekologiska produkter under hösten och
kommer fortsätta göra så hela tiden.

Allt kaffe som serveras i våra enheter är dubbelcertifierat- fairtrade och ekologiskt
och allt som bakas, görs på ekologiskt närproducerat mjöl från Vänga Kvarn.

Vi jobbar ständigt med vår EGENKONTROLL av verksamheterna, detta för att
minimera riskerna för påverkan på miljön och människors hälsa.

Kontakt

booking@thecompany.se

033-12 52 50


Skickat! Oj! Något gick fel, Var god försök på nytt.

Till toppen